facebook web

XVIII Krakowska Konferencja - NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE

Program szkolenia:

12 marca 2018 r. godz. 9.00 - 13.30 - prowadzący: prof. Ryszard Markiewicz

1. Pomiędzy inspiracją a plagiatem: nowe obrazki - stare problemy
2. Dozwolony użytek jako normatywna podstawa ograniczenia ochrony autorskich dóbr osobistych - autokorekty
3. Utwory wyodrębniane ze względu na ich autorstwo
4. Linkowanie jako postać publicznego udostępniania utworów
5. Jeszcze raz  dopuszczalności zasądzania podwójnego stosownego wynagrodzenia z art. 79 ust. 3 pkt. b pr. aut.
6. Parodia a prawo autorskie

- prowadzący: radca prawny Michał Markiewicz
1.
Wspólność prawa autorskiego; ustawowy i sądowy zarząd wspólnym prawem autorskim oraz umowa modyfikująca zasady zarządu
2. Zakres ochrony prawnoautorskiej programu komputerowego  (orzeczenie TSUE Sas Institute Inc. C-406/10)

godz. 14.00 - 15.30 - prowadzący: mec. Joanna Karasińska

1. Zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące warunków stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych
2. Podejście organów podatkowych odnośnie warunków stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń pracowników - twórców wypłacanych na podstawie umowy pracę.


13 marca 2018 r. godz. 9.00 - 12.00  - prowadzący: dr Marek Bukowski

Nowe modele dystrybucji utworów i przedmiotów  praw pokrewnych w kontekście pól eksploatacji  oraz zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi
1. Autorskoprawny status platform satelitarnych, sieci kablowych oraz dystrybutorów programów radiowych i telewizyjnych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE oraz w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji  online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych
2. Podstawy reprezentacji podmiotów uprawnionych przez  organizacje zbiorowego zarządzania w świetle obecnych i projektowanych przepisów prawnych oraz najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE
3. Zasady kształtowania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w projekcie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

godz. 12.15 - 15.30 - prowadzący: adwokat Agnieszka Malczewska - Poteralska

Eksploatacja i naruszenia praw do utworów w Internecie - wybrane zagadnienia z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa TSUE
1. Podsumowanie kategorii przedmiotów własności intelektualnej rozpowszechnianych w Internecie i związanych z nimi reżimów ochrony prawnej
2. Internetowe formy eksploatacji utworów
-   prawo do komunikowania publicznego (communication to the public), ewolucja znaczenia tradycyjnych pól eksploatacji
-   publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
-   użyczenieon line, w tym użyczenie biblioteczne- sprawa VerenigingOpenbareBibliotheke
-   linking i embedding -sprawySvensson, GS Media, BestWater i Filmspeler
-   systemy wyszukiwawcze, w tym udostępnianie thumbnail - sprawa Google
-   działalność administratorów portali wymiany plików torrent - sprawa The Pirate Bay
3. Prawo do publicznego udostępniania utworów w Internecie a dozwolony użytek utworów (sprawa ACI Adam) i wyczerpanie prawa do kontroli dalszego obrotu (sprawa Ranks)
4. Odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich w Internecie na gruncie prawa autorskiego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem prognozowanych perspektyw legislacyjnych w tym zakresie
-    odpowiedzialność użytkowników końcowych
-    odpowiedzialność dostawców treści (contentproviders)
-    odpowiedzialność dostawców usług (service providers) - sprawy The Pirate Bay, Tobias McFadden,SABAM, Chomikuj.


14 marca 2018 r. godz. 9.30 - 14.30 - prowadzący: prof. Ewa Nowińska

Ustawa Prawo prasowe i jej znaczenie praktyczne

1. Zadania i społeczna rola prasy. Dlaczego warto chronić swobodę wypowiedzi.
2. Prasa, co to takiego?
3. Prasa a informacja. Prawo udzielania informacji a obowiązek jej udzielenia:
- ustawa o dostępie do informacji publicznej: podmioty zobowiązane dojej  udzielenia, podstawy odmowy;
- szczególny przywilej prasowy czyli „własne" uprawnienia dziennikarzy w dostępie do informacji
4. Materiał prasowy. Odpowiedzialność dziennikarzy za jego treść: szczególna staranność i rzetelność, czy istnieje dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych? Przykłady orzeczeń.
5. Dziennikarska sprawozdawczość sądowa, czyli jak przekazywać sensacje z sal sądowych.
6. Nielubiany obowiązek: autoryzacja i jej zasady.
7. Ochrona prywatności w treści materiałów prasowych, czyli prasie wolno więcej.
8. Można się bronić. Trudna instytucja sprostowania:
- wymogi formalne: terminy, sposób przesłania, konstrukcji treści sprostowania
- obowiązek publikacyjny
- odmowa publikacji. Postępowanie sądowe i jego zasady.

 

Wykładowcy:
prof. Ryszard Markiewic
z - Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Ewa Nowińska - Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Marek Bukowski - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
adwokat Agnieszka Malczewska - Poteralska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
mec. Joanna Karasińska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
radca prawny Michał Markiewicz - Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp. j., Kraków


Cena za udział w dniach 12,13.03.: 1690 zł netto (+23 % VAT)
Cena za udział w dniach 12,13,14.03.: 1980 zł netto (+23% VAT)
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- imienny certyfikat,
- obiady i serwisy kawowe w dniach 12, 13 i 14.03.,
- udział w uroczystej kolacji w dniu 12.03. godz. 19.00

Ceny dodatkowych świadczeń:
pokój 1-osobowy - 220 zł/doba wraz ze śniadaniem,
miejsce w pokoju 2-osobowym - 130 zł/doba wraz ze śniadaniem
kolacja w dniu 11.03. - 40 zł


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do pięciu dni przed terminem szkolenia. Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Podmioty finansujące udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Najnowsze

MSL otwiera biuro w Turcji. MSL kontynuuje inwestycje na rynkach wschodzących i otwiera biuro w Stambule. Nowootwarty oddział wzmocni zasięg geograficzny sieci, a co za tym idzie umożliwi pracę z obecnymi klientami w tym regionie zarządzanym przez Sebastiana Hejnowskiego. ...

6 błędów popełnianych w marketingu mobilnym. Narzędzia marketingu mobilnego coraz częściej i coraz szerzej wykorzystywane są w działalności biznesowej. Dzieje się tak, ponieważ to bardzo bezpośredni kanał komunikacji z klientami, którzy nie wyobrażają sobie życia bez swoich telefonów i iPhonów. ...

Korzystasz z darmowych filmów i zdjęć? Sprawdź, czy nie łamiesz prawa. W sieci pełno jest portali z darmowymi filmami i zdjęciami. Internauci korzystają z nich bardzo chętnie. Czy jednak publikowanie tych utworów na innych stronach lub przerabianie na własne potrzeby jest na pewno legalne? Jeżeli chcemy wykorzystać jakiś film dostępny w internecie, czy to do celów osobistych, czy to komercyjnych, powinniśmy sprawdzić, czy zezwala nam na to regulamin...

Klikam albo znikam - czego tak naprawdę potrzebuje współczesny klient. Dzielimy ich według pokoleń, kategoryzujemy zgodnie z zainteresowaniami czy prowadzonym trybem życia. Tymczasem współczesnych klientów, choć z pewnością tak różnych pod wieloma względami, bezdyskusyjnie łączy jedno – ma być szybko, wygodnie i bezpiecznie, czyli innymi słowy: superkomfortowo. ...

Pracodawca wykorzystuje twój wizerunek? Musi mieć na to twoją zgodę. Kodeks pracy nie daje pracodawcy prawa do korzystania z wizerunku pracownika. Jeśli pracodawca chce ten wizerunek w jakichś celach (np. promocyjnych) wykorzystywać lub potrzebuje go z powodu charakteru prowadzonej działalności, musi uzyskać zgodę zatrudnionej osoby. ...

Firma w Social Media – jakie medium społecznościowe wybrać?. Jeżeli zastanawiasz się, czy Twoja firma powinna być obecna w social media to odpowiedź brzmi: Tak! Liczba użytkowników na całym świecie cięgle wzrasta. Obecnie wynosi ok.  3,196 mld(!) i jest to o 13% więcej niż w roku ubiegłym[1]! Jak mówi polskie przysłowie „kuj żelazo póki gorące”, dlatego wykorzystaj popularność mediów społecznościowych. ...

DIMAQ Day: Kompetencje digitalowe kluczem do sukcesu komunikacji marketingowej.   Internet po RODO, strategia marketingowa w planowaniu komunikacji digital, generowanie „kalorycznych” leadów, zmiany na Facebooku i wykorzystanie zasięgów wydawców w social media, weryfikacja kampanii digital – zagadnienia botów, ad fraudu oraz viewability to tylko przykłady tematów, które będą poruszane podczas DIMAQ Day już 6 czerwca 2018 roku w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie. ...

Wideokonferencje coraz popularniejsze. Czy wiesz, jak chronić swoje rozmowy przed hakerami?. Idea work-life balance cieszy się w Polsce sporą popularnością. Dotyczy to zwłaszcza osób młodych, które cenią sobie możliwość pracowania nie tylko w dowolnym czasie, lecz także dowolnym miejscu. Wiele firm coraz częściej jest w stanie spełniać oczekiwania tych pracowników, a to dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technologii, takich jak systemy wideokonferencyjne. ...

Chcesz wysyłać informacje prasowe dziennikarzom? Lepiej uzyskaj ich zgody. Wejście w życie RODO tuż, tuż. Część firm prawdopodobnie zastanawia się, czy po 24 maja będzie można bez obaw wysyłać informacje prasowe do dziennikarzy, czy też bezpieczniej będzie uzyskać na to ich zgody. ...

Czy polskie firmy są przygotowane na kryzys?. Na ile polskie przedsiębiorstwa są przygotowane do odparcia kryzysu wizerunkowego? Na ten temat debatować będą naukowcy i przedstawiciele biznesu podczas konferencji „Kryzys w przedsiębiorstwie, przygotowanie, procedury i postępowanie”, która odbędzie się 25 maja na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych na wiodących...