facebook web

Wydarzenia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5

I Konferencja „Etyka public relations”. Edycja 2019: „Standardy profesjonalizmu w public relations”