facebook web

Prawo autorskie - aktualne przepisy, interpretacja i praktyczne ich stosowanie


11 czerwca 2018 r., Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72

w cenie szkolenia: certyfikat + materiały + serwis kawowo - kanapkowy

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 
1. Przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych

- pojęcie utworu, przykłady z orzecznictwa sądowego;
- pojęcie artystycznego wykonania, fonogramu i wideogramu -zakres ochrony i relacje do praw autorów;
- rodzaje utworów,
- inspiracja, wykorzystanie czyjegoś pomysłu, adaptacja innego utworu- czy istnieje ryzyko naruszenia praw innych osób?
 

2. Ryzyko naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych,
dozwolony użytek.

- jak korzystać z utworów zgodnie z prawem, kiedy można naruszyć czyjeś prawa autorskie?,
- fotografowanie dzieł sztuki, obiektów architektury -relacje prawne pomiędzy autorem fotografii, a autorem dzieła, architektem;
- korzystanie z dzieł, a wielość podmiotów uprawnionych do utworu. Współautorstwo, spadkobiercy;
- dozwolony użytek utworów- definicja, zakres,
- przykłady dozwolonego użytku: cytat, działalność naukowa, oświatowa itp.;

3. Umowy - nabycie praw do korzystania z utworów,
przeniesienie praw autorskich.

- pola eksploatacji -definicja, prawidłowe ich wyznaczenie, nowe pola eksploatacji;
- sposób i zakres korzystania z praw nabytych w umowach;
- istotne klauzule prawne w umowach;
- prawa pracodawcy do utworu pracowniczego. Umowa o pracę, a zakres korzystania z utworu;
- umowy autorskie- umowa o dzieło, umowa zlecenie ?;
- warunki i ograniczenia stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do przychodów związanych z prawami autorskimi.

4. Wizerunek w prawie autorskim i innych przepisach prawa.- wizerunek - wymóg zgody i jej forma;

- brak konieczności uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku;
- wykorzystanie fotografii z miejsc publicznych, eventów, zgromadzeń - ryzyko naruszenia prawa do ochrony wizerunku;
- problematyka wykorzystania wizerunku pracownika w działalności pracodawcy.
- wizerunek, a naruszenie dóbr osobistych i danych osobowych.
- zasady wykorzystania wizerunku w reklamie.


Szkolenie prowadzi: Marek Grąbczewski, prawnik, specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych. 


Formularze zgłoszeniowe oraz informacje o zwolnieniu z VAT znajdą Państwo na stronie internetowej: www.szkolenia-forum.pl

 

Najnowsze

Jest ona kluczem do sukcesu w życiu prywatnym i zawodowym. Poznaj zasady dobrej autoprezentacji. Pierwsze wrażenie jest bardzo istotne nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Często to od niego zależy czy dostaniemy nową pracę lub zdobędziemy nowego klienta. Na co zwrócić uwagę poznając nową osobę, a czego unikać w tych pierwszych sekundach? A co najważniejsze; czy pierwsze wrażenie da się je zaplanować? Mózg nie lubi się pocić „Ludzki mózg lubi uproszczenia dlatego...

Brand hero w komunikacji marki – wymysł czy konieczność? O budowaniu i utrwalaniu wizerunku marki przy pomocy brand hero. Współczesny odbiorca to wymagający odbiorca. W czasach nieustannie zmieniających się sposobów komunikacji, marki ścigają się w pomysłach mających zapewnić im jak najlepszy odzew i reakcje ze strony konsumentów. ...

Co skłoniłoby Polaków do opuszczenia Facebooka? Szokujące wyniki raport. Facebook traci 20% wartości w pozagiełdowych notowaniach. Według ekspertów to efekt wprowadzenia przepisów RODO i pokłosie afery z Cambridge Analytica. 60% ankietowanych Polaków twierdzi, że wyciek danych osobowych z portalu Facebook może skłonić ich do opuszczenia serwisu – wynika z tegorocznego raportu Procontent Communication. ...

MSL otwiera biuro w Turcji. MSL kontynuuje inwestycje na rynkach wschodzących i otwiera biuro w Stambule. Nowootwarty oddział wzmocni zasięg geograficzny sieci, a co za tym idzie umożliwi pracę z obecnymi klientami w tym regionie zarządzanym przez Sebastiana Hejnowskiego. ...

6 błędów popełnianych w marketingu mobilnym. Narzędzia marketingu mobilnego coraz częściej i coraz szerzej wykorzystywane są w działalności biznesowej. Dzieje się tak, ponieważ to bardzo bezpośredni kanał komunikacji z klientami, którzy nie wyobrażają sobie życia bez swoich telefonów i iPhonów. ...

Korzystasz z darmowych filmów i zdjęć? Sprawdź, czy nie łamiesz prawa. W sieci pełno jest portali z darmowymi filmami i zdjęciami. Internauci korzystają z nich bardzo chętnie. Czy jednak publikowanie tych utworów na innych stronach lub przerabianie na własne potrzeby jest na pewno legalne? Jeżeli chcemy wykorzystać jakiś film dostępny w internecie, czy to do celów osobistych, czy to komercyjnych, powinniśmy sprawdzić, czy zezwala nam na to regulamin...

Klikam albo znikam - czego tak naprawdę potrzebuje współczesny klient. Dzielimy ich według pokoleń, kategoryzujemy zgodnie z zainteresowaniami czy prowadzonym trybem życia. Tymczasem współczesnych klientów, choć z pewnością tak różnych pod wieloma względami, bezdyskusyjnie łączy jedno – ma być szybko, wygodnie i bezpiecznie, czyli innymi słowy: superkomfortowo. ...

Pracodawca wykorzystuje twój wizerunek? Musi mieć na to twoją zgodę. Kodeks pracy nie daje pracodawcy prawa do korzystania z wizerunku pracownika. Jeśli pracodawca chce ten wizerunek w jakichś celach (np. promocyjnych) wykorzystywać lub potrzebuje go z powodu charakteru prowadzonej działalności, musi uzyskać zgodę zatrudnionej osoby. ...

Firma w Social Media – jakie medium społecznościowe wybrać?. Jeżeli zastanawiasz się, czy Twoja firma powinna być obecna w social media to odpowiedź brzmi: Tak! Liczba użytkowników na całym świecie cięgle wzrasta. Obecnie wynosi ok.  3,196 mld(!) i jest to o 13% więcej niż w roku ubiegłym[1]! Jak mówi polskie przysłowie „kuj żelazo póki gorące”, dlatego wykorzystaj popularność mediów społecznościowych. ...

DIMAQ Day: Kompetencje digitalowe kluczem do sukcesu komunikacji marketingowej.   Internet po RODO, strategia marketingowa w planowaniu komunikacji digital, generowanie „kalorycznych” leadów, zmiany na Facebooku i wykorzystanie zasięgów wydawców w social media, weryfikacja kampanii digital – zagadnienia botów, ad fraudu oraz viewability to tylko przykłady tematów, które będą poruszane podczas DIMAQ Day już 6 czerwca 2018 roku w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie. ...