facebook web

Ranking agencji PR według fee income za rok 2018

Związek Firm Public Relations opublikował szósty ranking agencji PR według fee income. Łączny wynik fee income za 2018 rok wyniósł 144 940 000 zł, co daje wzrost łącznego fee income w stosunku do roku 2017 o 12,09%.

Niniejszy raport przedstawia wyniki rankingu przeprowadzonego na zlecenie Związku Firm Public Relations, dotyczącego agencji PR, opracowane na podstawie kryterium fee income osiągniętego w 2018 roku.

W ramach realizacji projektu „Ranking agencji PR wg: fee income - 2018” przeprowadzono trzynaście audytów, dla wybranych losowo agencji PR. Audyty przeprowadzono pod kątem weryfikacji informacji i danych przekazywanych w formie kwestionariuszy przez te firmy.

Agencje PR biorące udział w rankingu zobowiązane były do wypełnienia kwestionariuszy, zawierających następujące dane: 

  • wielkość przychodów netto ze sprzedaży usług w tys. zł w 2018 r. (zgodnie z Rachunkiem Zysków i Strat) z pominięciem pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych;
  • wartość wskaźnika fee income za 2018;
  • pięciu z dziesięciu głównych klientów agencji w 2018 roku;
  • średnioroczną liczbę osób zatrudnionych w agencji w 2018 roku (umowy o pracę oraz inne umowy cywilno-prawne).

Audytor przeprowadził weryfikację przedstawionych w kwestionariuszu danych, analizując je pod kątem wiarygodności i rzetelności. Audyt oparty był o dokumenty i informacje udostępnione przez agencje PR, w szczególności sprawozdania finansowe i roczne zeznania podatkowe.

Podkreślić należy, że Audytor nie przeprowadził niezależnej weryfikacji prawdziwości, dokładności i kompletności otrzymanych dokumentów, gdyż nie było to przedmiotem zleconej usługi. W związku z powyższym nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność i kompletność tychże dokumentów.

Powierzone nam usługi wykonano z zachowaniem zasady należytej staranności i 

Komentarz do wyników „Ranking agencji PR wg: fee income - 2018”

W tegorocznej edycji wzięło udział 17 agencji PR w rankingu indywidualnym oraz 5 agencji PR w rankingu grup. Ranking opracowała firma doradcza Strategia Audit Sp. z o.o.

Wzorem ubiegłego roku kryterium pozycjonowania firm PR w rankingu, była klasyfikacja przeprowadzona w oparciu o wartości fee income. Dla potrzeb rankingu zdefiniowano pojęcie fee income jako różnicę między przychodem netto ze sprzedaży usług, a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów, czyli sumą honorariów i prowizji od klientów na rzecz agencji za jej własne usługi.

Tabela nr 1 przedstawia porównanie wyników ogólnych fee income dla agencji biorących udział w rankingu pomiędzy rokiem 2018, a rokiem 2017.

Tabela nr 1 

Zrzut ekranu 2019-06-24 o 11.33.54

W celu potwierdzenia wiarygodności informacji przekazanych w ankietach przez agencje biorące udział w rankingu, w wybranych agencjach przeprowadzono audyt potwierdzający dane finansowe. Łączny wynik fee income za 2018 rok, 17 agencji PR z rankingu indywidualnego i 5 agencji PR z rankingu grup wyniósł 144 940 000 zł. W związku z niniejszym należy wskazać, iż wzrost łącznego fee income w stosunku do roku 2017 wynosi 12,09%.  Wartość fee income agencji, które znalazły się w pierwszej trójce rankingu wyniosła 55 070 000 zł, co stanowi 37,99% wartości ogółem.

Tabela nr 2: Wyniki rankingu

Zrzut ekranu 2019-06-24 o 11.43.53

Zrzut ekranu 2019-06-24 o 11.44.04

Zrzut ekranu 2019-06-24 o 11.44.20

Zrzut ekranu 2019-06-24 o 11.44.32


Raport PR znajduje się na stronie internetowej: zfpr.pl/ranking-agencji/

Załączniki

Pobierz w wybranym formacie

Najnowsze

Jak zdobywać największe zasięgi w social mediach?. Podczas tegorocznego Social Media Week w Warszawie zadaliśmy kilka pytań Rafałowi Myślińskiemu, który wypowiedział się na temat współpracy z influencerami i o prowadzeniu stron w social mediach. Zapraszamy do przesłuchania. ...

Jak skutecznie analizować działania prowadzone online. Podczas tegorocznego Social Media Week w Warszawie zadaliśmy kilka pytań Mateuszowi Muryjasowi, który wypowiedział się na temat analizy działań w social mediach i online w ogóle. Zapraszamy do przesłuchania. ...

Prywatne poglądy rzecznika - czy mogą zagrozić firmie?. Eksperci ds. komunikacji komentują sprawę zwolnienia pracownika w IKEA (biuro prasowe IKEA). W artykule na portalu wirtualnemedia.pl profesor Dariusz Tworzydło wysnuł tezę, która zachęciła członków Klubu rzeczników w PSPR do zastanowienia się nad tym, czy poglądy rzecznika prasowego firmy mogą zaszkodzić firmie w kryzysie, czy rzecznik powinien podzielać wartości firmy i czy...

Aby przetwarzać dane osobowe wcale nie potrzebujesz zgody. Chociaż o RODO powiedziano i napisano już wiele, w niektórych organizacjach ciągle panuje przekonanie, że aby móc przetwarzać dane osobowe jakiejś osoby, trzeba uzyskać jej zgodę. To oczywiście nieprawda – podstawy przetwarzania danych osobowych mogą być różne. ...

Wideo

Jak zdobywać największe zasięgi w social mediach?. Podczas tegorocznego Social Media Week w Warszawie zadaliśmy kilka pytań Rafałowi Myślińskiemu, który wypowiedział się na temat współpracy z influencerami i o prowadzeniu stron w social mediach. Zapraszamy do przesłuchania. ...

Jak skutecznie analizować działania prowadzone online. Podczas tegorocznego Social Media Week w Warszawie zadaliśmy kilka pytań Mateuszowi Muryjasowi, który wypowiedział się na temat analizy działań w social mediach i online w ogóle. Zapraszamy do przesłuchania. ...

Aby przetwarzać dane osobowe wcale nie potrzebujesz zgody. Chociaż o RODO powiedziano i napisano już wiele, w niektórych organizacjach ciągle panuje przekonanie, że aby móc przetwarzać dane osobowe jakiejś osoby, trzeba uzyskać jej zgodę. To oczywiście nieprawda – podstawy przetwarzania danych osobowych mogą być różne. ...

Jaka jest przyszłość Facebooka?. Fundacja InternetPR uczestniczyła w tegorocznej edycji Social Media Week. Zapraszamy do przesłuchania wypowiedzi Franciszka Georgiewa, CEO z agencji Social Tigers. ...