Ranking agencji PR według fee income za rok 2018

Związek Firm Public Relations opublikował szósty ranking agencji PR według fee income. Łączny wynik fee income za 2018 rok wyniósł 144 940 000 zł, co daje wzrost łącznego fee income w stosunku do roku 2017 o 12,09%.

Niniejszy raport przedstawia wyniki rankingu przeprowadzonego na zlecenie Związku Firm Public Relations, dotyczącego agencji PR, opracowane na podstawie kryterium fee income osiągniętego w 2018 roku.

W ramach realizacji projektu „Ranking agencji PR wg: fee income - 2018” przeprowadzono trzynaście audytów, dla wybranych losowo agencji PR. Audyty przeprowadzono pod kątem weryfikacji informacji i danych przekazywanych w formie kwestionariuszy przez te firmy.

Agencje PR biorące udział w rankingu zobowiązane były do wypełnienia kwestionariuszy, zawierających następujące dane: 

  • wielkość przychodów netto ze sprzedaży usług w tys. zł w 2018 r. (zgodnie z Rachunkiem Zysków i Strat) z pominięciem pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych;
  • wartość wskaźnika fee income za 2018;
  • pięciu z dziesięciu głównych klientów agencji w 2018 roku;
  • średnioroczną liczbę osób zatrudnionych w agencji w 2018 roku (umowy o pracę oraz inne umowy cywilno-prawne).

Audytor przeprowadził weryfikację przedstawionych w kwestionariuszu danych, analizując je pod kątem wiarygodności i rzetelności. Audyt oparty był o dokumenty i informacje udostępnione przez agencje PR, w szczególności sprawozdania finansowe i roczne zeznania podatkowe.

Podkreślić należy, że Audytor nie przeprowadził niezależnej weryfikacji prawdziwości, dokładności i kompletności otrzymanych dokumentów, gdyż nie było to przedmiotem zleconej usługi. W związku z powyższym nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność i kompletność tychże dokumentów.

Powierzone nam usługi wykonano z zachowaniem zasady należytej staranności i 

Komentarz do wyników „Ranking agencji PR wg: fee income - 2018”

W tegorocznej edycji wzięło udział 17 agencji PR w rankingu indywidualnym oraz 5 agencji PR w rankingu grup. Ranking opracowała firma doradcza Strategia Audit Sp. z o.o.

Wzorem ubiegłego roku kryterium pozycjonowania firm PR w rankingu, była klasyfikacja przeprowadzona w oparciu o wartości fee income. Dla potrzeb rankingu zdefiniowano pojęcie fee income jako różnicę między przychodem netto ze sprzedaży usług, a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów, czyli sumą honorariów i prowizji od klientów na rzecz agencji za jej własne usługi.

Tabela nr 1 przedstawia porównanie wyników ogólnych fee income dla agencji biorących udział w rankingu pomiędzy rokiem 2018, a rokiem 2017.

Tabela nr 1 

Zrzut ekranu 2019-06-24 o 11.33.54

W celu potwierdzenia wiarygodności informacji przekazanych w ankietach przez agencje biorące udział w rankingu, w wybranych agencjach przeprowadzono audyt potwierdzający dane finansowe. Łączny wynik fee income za 2018 rok, 17 agencji PR z rankingu indywidualnego i 5 agencji PR z rankingu grup wyniósł 144 940 000 zł. W związku z niniejszym należy wskazać, iż wzrost łącznego fee income w stosunku do roku 2017 wynosi 12,09%.  Wartość fee income agencji, które znalazły się w pierwszej trójce rankingu wyniosła 55 070 000 zł, co stanowi 37,99% wartości ogółem.

Tabela nr 2: Wyniki rankingu

Zrzut ekranu 2019-06-24 o 11.43.53

Zrzut ekranu 2019-06-24 o 11.44.04

Zrzut ekranu 2019-06-24 o 11.44.20

Zrzut ekranu 2019-06-24 o 11.44.32


Raport PR znajduje się na stronie internetowej: zfpr.pl/ranking-agencji/

Pobierz w wybranym formacie

Najnowsze

PSPR wycofuje swoich przedstawicieli z REPR. Walne Zebranie Członków PSPR zdecydowało o rezygnacji z dalszego udziału w Radzie Etyki Public Relations. Organizacja podejmowała od 2019 r. rozmowy ze Związkiem Firm Public Relations (drugim z założycieli Rady), w zakresie niezbędnej reformy tego branżowego ciała oraz zbudowania nowego regulaminu, nakładającego na nie dodatkowe obowiązki. ...

Polskie Stowarzyszenie Public Relations z nowym partnerem. Do grona partnerów Polskiego Stowarzyszenia Public Relations dołączyła firma  PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, dostawca zaawansowanych i kompleksowych usług  z zakresu wyszukiwania informacji z wszystkich rodzajów mediów oraz ich analizy.  PSMM specjalizuje się również w badaniu efektywności działań media relations, sponsoringowych czy product placement. ...

Krajobraz po bitwie. Jak zmienił się rynek mediów. Konsekwencje pandemii i związanych z nią ograniczeń nie omijają żadnej z branż – w tym również sektora mediowego. Najwięcej zyskają Ci marketerzy, którzy potrafią działać szybko i elastycznie, uwzględniając specyfikę obecnej sytuacji. ...

Jak nie trafić z informacją prasową do zakładki Oferty, czyli co powinien robić PR-owiec, jeżeli dziennikarz korzysta ze skrzynki Gmail?. Często zaglądasz do zakładki Oferty w swojej skrzynce Gmail? Nie musisz odpowiadać – wiadomo, że nie. Dla niektórych zakładka ta jest takim drugim miejscem na przychodzący spam. Miejscem, które na co dzień trzeba omijać szerokim łukiem, a od czasu do czasu – oczyścić ze śmieci (czytaj: ze wszystkiego, co się tam znajduje). ...

Wideo

Na czym polega PR. „PR to nie jest dzisiaj wysłanie informacji prasowej. Nie sprowadzajmy definicji PR-u […] do napisania tekstu […]. PR jest czymś dużo, dużo większym” – mówi Olaf Krynicki, dyrektor komunikacji w Samsung Polska. ...

Jak walczyć z hejterami. „Jest więcej tych ludzi, którzy stosują normalną komunikację, są porządnymi ludźmi w internecie, umiejącymi dyskutować, rozmawiać – nawet kiedy się różnimy w swoich poglądach – od tych, którzy są hejterami. ...

Branża PR musi reagować na rozwój technologii. „Rozwój branży public relations w dużym stopniu zależy od tego, czy będzie się ona dostosowywała do tego, w jaki sposób rozwija się komunikacja jako taka, coraz bardziej związana z technologią. Tak że musimy odpowiadać na technologiczne wyzwania” – mówi Adam Łaszyn, prezes agencji ALERT MEDIA Communications. ...

Marketing korporacyjny nie może być oderwany od marketingu produktowego. „Zbudowanie wizerunku produktu jest bardzo ważne, ale w wielu sytuacjach okazuje się, że to wizerunek korporacji, wizerunek całej firmy ma potem wpływ na wizerunek marki i poszczególnych jej produktów” – mówi Adam Ambrozik, corporate affairs manager w VELUX Poland. ...