Fundacja internetPR.pl

Jako fundacja działamy od 2005 roku

Wizją fundacji internetPR.pl jest silna i nowoczesna branża public relations, informacji i komunikacji. Chcemy wspierć dobry PR, pomagać w wymianie doświadczeń a także badać, analizować i komentować zjawiska na rynku branżowym i w społeczeństwie. 
 
Wszystko zaczęło się w listopadzie 2001 roku, kiedy z inicjatywy Karoliny Skrzyneckiej powstała grupa dyskusyjna o tematyce związanej z public relations. Jako fundacja od 2005 roku jako fundacja internetPR.pl.
 

KRS 0000241687

Postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000241687 zostało wydane 21 września 2005 roku.

REGON 140269179

Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Warszawie o otrzymaniu numeru identyfikacyjnego REGON 140269179 zostało wydane 4 października 2005 roku.

NIP 526-290-58-39

Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej 526-290-58-39 została wydana przez Drugi Urząd Skarbowy w Warszawie 30 grudnia 2005 roku.