facebook web

XVIII Krakowska Konferencja - NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE

dodaj wydarzenie do kalendarza

Program szkolenia:

12 marca 2018 r. godz. 9.00 - 13.30 - prowadzący: prof. Ryszard Markiewicz

1. Pomiędzy inspiracją a plagiatem: nowe obrazki - stare problemy
2. Dozwolony użytek jako normatywna podstawa ograniczenia ochrony autorskich dóbr osobistych - autokorekty
3. Utwory wyodrębniane ze względu na ich autorstwo
4. Linkowanie jako postać publicznego udostępniania utworów
5. Jeszcze raz  dopuszczalności zasądzania podwójnego stosownego wynagrodzenia z art. 79 ust. 3 pkt. b pr. aut.
6. Parodia a prawo autorskie

- prowadzący: radca prawny Michał Markiewicz
1.
Wspólność prawa autorskiego; ustawowy i sądowy zarząd wspólnym prawem autorskim oraz umowa modyfikująca zasady zarządu
2. Zakres ochrony prawnoautorskiej programu komputerowego  (orzeczenie TSUE Sas Institute Inc. C-406/10)

godz. 14.00 - 15.30 - prowadzący: mec. Joanna Karasińska

1. Zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące warunków stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych
2. Podejście organów podatkowych odnośnie warunków stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń pracowników - twórców wypłacanych na podstawie umowy pracę.


13 marca 2018 r. godz. 9.00 - 12.00  - prowadzący: dr Marek Bukowski

Nowe modele dystrybucji utworów i przedmiotów  praw pokrewnych w kontekście pól eksploatacji  oraz zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi
1. Autorskoprawny status platform satelitarnych, sieci kablowych oraz dystrybutorów programów radiowych i telewizyjnych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE oraz w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji  online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych
2. Podstawy reprezentacji podmiotów uprawnionych przez  organizacje zbiorowego zarządzania w świetle obecnych i projektowanych przepisów prawnych oraz najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE
3. Zasady kształtowania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w projekcie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

godz. 12.15 - 15.30 - prowadzący: adwokat Agnieszka Malczewska - Poteralska

Eksploatacja i naruszenia praw do utworów w Internecie - wybrane zagadnienia z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa TSUE
1. Podsumowanie kategorii przedmiotów własności intelektualnej rozpowszechnianych w Internecie i związanych z nimi reżimów ochrony prawnej
2. Internetowe formy eksploatacji utworów
-   prawo do komunikowania publicznego (communication to the public), ewolucja znaczenia tradycyjnych pól eksploatacji
-   publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
-   użyczenieon line, w tym użyczenie biblioteczne- sprawa VerenigingOpenbareBibliotheke
-   linking i embedding -sprawySvensson, GS Media, BestWater i Filmspeler
-   systemy wyszukiwawcze, w tym udostępnianie thumbnail - sprawa Google
-   działalność administratorów portali wymiany plików torrent - sprawa The Pirate Bay
3. Prawo do publicznego udostępniania utworów w Internecie a dozwolony użytek utworów (sprawa ACI Adam) i wyczerpanie prawa do kontroli dalszego obrotu (sprawa Ranks)
4. Odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich w Internecie na gruncie prawa autorskiego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem prognozowanych perspektyw legislacyjnych w tym zakresie
-    odpowiedzialność użytkowników końcowych
-    odpowiedzialność dostawców treści (contentproviders)
-    odpowiedzialność dostawców usług (service providers) - sprawy The Pirate Bay, Tobias McFadden,SABAM, Chomikuj.


14 marca 2018 r. godz. 9.30 - 14.30 - prowadzący: prof. Ewa Nowińska

Ustawa Prawo prasowe i jej znaczenie praktyczne

1. Zadania i społeczna rola prasy. Dlaczego warto chronić swobodę wypowiedzi.
2. Prasa, co to takiego?
3. Prasa a informacja. Prawo udzielania informacji a obowiązek jej udzielenia:
- ustawa o dostępie do informacji publicznej: podmioty zobowiązane dojej  udzielenia, podstawy odmowy;
- szczególny przywilej prasowy czyli „własne" uprawnienia dziennikarzy w dostępie do informacji
4. Materiał prasowy. Odpowiedzialność dziennikarzy za jego treść: szczególna staranność i rzetelność, czy istnieje dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych? Przykłady orzeczeń.
5. Dziennikarska sprawozdawczość sądowa, czyli jak przekazywać sensacje z sal sądowych.
6. Nielubiany obowiązek: autoryzacja i jej zasady.
7. Ochrona prywatności w treści materiałów prasowych, czyli prasie wolno więcej.
8. Można się bronić. Trudna instytucja sprostowania:
- wymogi formalne: terminy, sposób przesłania, konstrukcji treści sprostowania
- obowiązek publikacyjny
- odmowa publikacji. Postępowanie sądowe i jego zasady.

 

Wykładowcy:
prof. Ryszard Markiewic
z - Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Ewa Nowińska - Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Marek Bukowski - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
adwokat Agnieszka Malczewska - Poteralska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
mec. Joanna Karasińska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
radca prawny Michał Markiewicz - Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp. j., Kraków


Cena za udział w dniach 12,13.03.: 1690 zł netto (+23 % VAT)
Cena za udział w dniach 12,13,14.03.: 1980 zł netto (+23% VAT)
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- imienny certyfikat,
- obiady i serwisy kawowe w dniach 12, 13 i 14.03.,
- udział w uroczystej kolacji w dniu 12.03. godz. 19.00

Ceny dodatkowych świadczeń:
pokój 1-osobowy - 220 zł/doba wraz ze śniadaniem,
miejsce w pokoju 2-osobowym - 130 zł/doba wraz ze śniadaniem
kolacja w dniu 11.03. - 40 zł


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do pięciu dni przed terminem szkolenia. Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Podmioty finansujące udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Najnowsze

"Legalność" kontaktów w komunikacji z mediami | Konwalidacja baz danych w czasach RODO cz. II. Jeśli gromadziłeś kontakty medialne zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, to prawdopodobnie możesz określić bazę mianem „legalnej”, czyli nieobciążonej wadami prawnymi. Przed tobą jednak pewien wysiłek związany z przystosowaniem jej do warunków po 24 maja 2018 roku i implementacją rozwiązań, które pomogą wywiązać się z obowiązków narzucanych przez nowe regulacje. ...

Skuteczne pozycjonowanie – na kim warto się wzorować?. Widoczność w Internecie to w XXI wieku jeden z fundamentów, na którym zbudować można sukces w biznesie. „Raport SEO 2017 – liderzy swoich branż” przygotowany przez Mayko pozwoli zapoznać się z listą serwisów przodujących pod względem skuteczności wyszukiwania w sieci. ...

Wprowadzenie | Konwalidacja baz danych w czasach RODO cz. I . Konwalidacja danych to sformułowanie, które zapewne zdobędzie dużą popularność w związku ze zmieniającym się prawem dotyczącym ochrony danych osobowych. Konwalidacja oznacza możliwość uzyskania pełnej wartości prawnej danych osobowych po 25 maja 2018 roku. ...

Czy firma może kontrolować aktywność pracowników w kanałach social media?.   Prawo pracy nie zawsze dotrzymuje kroku dynamicznie rozwijającej się technologii. W polskich przepisach brakuje szczególnych uregulowań, które określałyby zasady korzystania z portali społecznościowych przez pracowników. ...

Pozycjonowanie SEO - czy znasz już te zasady?. Kilka lat temu pojawił się zawód specjalisty ds SEO, którego zadaniem jest odkrywanie tajników algorytmów Google’a. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ Google doskonale strzeże tych informacji. Znamy jednak kilka istotnych zasadach, które warto wprowadzić do swoich działań i które na pewno przyniosą dobre efekty. ...

Przewodnik wydawcy po reklamie wideo. Dzięki dużej ilości formatów oraz koncentracji uwagi widzów na obrazie, cyfrowa reklama wideo daje wydawcom szansę na zwiększenie przychodów z powierzchni reklamowej. Tylko odpowiednia metoda, dokładny pomiar oraz optymalizacja pozwolą stworzyć skuteczną strategię monetyzacji wideo. ...

Zarządzanie komunikacją w obliczu kryzysu. Gdy dochodzi do sytuacji kryzysowej, niezbędna jest osoba, która będzie odpowiedzialna za kontakty z mediami. O tym, jak prawidłowo zareagować, co komunikować oraz jakie kanały wykorzystać, by zapanować nad kryzysem, opowiedzą prelegenci zaproszeni na XVIII Kongres Profesjonalistów PR, który odbędzie się 19-20 kwietnia w Rzeszowie. ...

10 trendów konsumenckich na 2018 rok – czego oczekujemy?. Kolejny raz Ericsson ConsumerLab wydał raport na temat trendów konsumenckich, które będą przeważać w przyszłości. Czego oczekujemy jako konsumenci? Przede wszystkim, aby technologie cyfrowe działały bardziej na zasadach jakie panują w relacjach międzyludzkich. ...

Jak widoczność reklam wpływa na Twój biznes?. Widoczność reklam na stronie jest ważna zarówno dla reklamodawców, jak i dla wydawców. Efektywnie i dobrze ustawiona reklama dotrze do szerokiego grona odbiorców, zachęcając ich do podjęcia konkretnego działania: odwiedzenia internetowego sklepu, dokonania zakupu czy kontaktu z działem obsługi. ...

Dwie trzecie konsumentów oczekuje od marek zaangażowania społeczno-politycznego w social mediach. 66 proc. amerykańskich konsumentów chce, by marki w social mediach zajmowały stanowiska w kwestiach problemów społeczno-politycznych - wynika z raportu firmy analitycznej Sprout Social. Amerykanie uważają, że media społecznościowe to właściwa przestrzeń do wypowiedzi na temat praw pracowniczych, praw człowieka czy biedy. ...