facebook web

Wydarzenia

PRINCE2 Foundation – szkolenie akredytowane

09:30

Mowa ciała – manipulacja i obrona przed nią

09:30

Pełnomocnik procesowy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym ( z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych )

09:30

Marketing na Facebooku, planowanie działań – komunikacja – reklama