facebook web

Pełnomocnik procesowy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym ( z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych )

dodaj wydarzenie do kalendarza

termin i czas trwania szkolenia: 29 czerwca 2018r., 9.30- 14,.30

miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72

cena szkolenia: 580 zł (+ 23% VAT)

 

 

Program szkolenia:

 

 1. Zakres sądowej kontroli administracji z uwzględnieniem najnowszych zmian dokonanych nowelizacją p.p.s.a. (np. (art. 3 § 2 p.p.s.a.) lub zmianą orzecznictwa (np. uchwała NSA z 9 10 17 r., I OPS 3/17, czy wykładnia art. 136 ust. 3 u.g.n. - zwrot wywłaszczonej nieruchomości)

 

 1. Strony postępowania sądowo administracyjnego

- strona a uczestnik postępowania sądowoadministracyjnego
- pełnomocnictwo i jego rodzaje
- nowa pozycja procesowa radcy prawnego jako pełnomocnika w postępowaniu przed sądem administracyjnym
- reprezentacja organu przed sądem administracyjnym.

 1. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego


  - strona formalna skargi
  - cechy szczególne skargi na:
  a) pisemną interpretację prawa podatkowego w sprawie indywidualnej
  b) uchwały lub akty wymienione w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a. (art. 58 § 1 pkt 5a p.p.s.a.)
  c) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
  - obowiązki profesjonalnego pełnomocnika
  - tryb wnoszenia skargi do sądu administracyjnego (art. 52 - 54a i art. 57 p.p.s.a.)
  - sprzeciw od decyzji kasacyjnej organu odwoławczego (art. 64a-64e, art. 151a i art. 230 § 2 p.p.s.a.) - postanowienie NSA z 26 lutego 2018 r., I OZ 130/18 (nie ma zastosowania do postanowień kasacyjnych); wyrok NSA z 26 lutego 2018 r., I OSK 64/18 (możliwość a) merytorycznego rozpoznania sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji na posiedzeniu niejawnym przez sąd administracyjny w składzie jednoosobowym - bez zgody stron, b) przesądzenia przez NSA w składzie jednoosobowym na posiedzeniu niejawnym sposobu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej)


- odpowiedź na skargę
- przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym (art. 119 p.p.s.a.)
- postępowanie mediacyjne
- przeprowadzenie dowodu przed sądem administracyjnym (art. 133, a art. 105 p.p.s.a.)

 

 1. Uprawnienia orzecznicze sądu I instancji


  - kasacyjne
  - reformacyjne
  - głębokość orzekania
  - zakaz reformationis in pius

 

 1. Zaskarżanie orzeczeń sądu I instancji


  - wybrane problemy postępowania międzyinstancyjnego
  - skarga kasacyjna jako sformalizowany środek odwoławczy
  a) przymus adwokacko-radcowski,
  b) forma skargi kasacyjnej, a jej odrzucenie (I OSK 1248/16, I OSK 1589/16, I OSK 1599/16)
  c) pełnomocnik wyznaczony w ramach prawa pomocy,
  d) opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej i jej kontrola
  - odpowiedź na skargę kasacyjną a zwykłe pismo procesowe
  - zażalenie

 

 1. Uprawnienia orzecznicze Naczelnego Sądu Administracyjnego


  - rozpoznanie skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym
  - uprawnienia kasacyjne NSA
  - uprawnienia reformacyjne NSA
  - tryb rozpoznania skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego sprzeciw (art. 182 - 182a p.p.s.a.)

 

 1. Środki dyscyplinującego oddziaływania na administrację publiczną


  - grzywna
  - przyznanie skarżącemu sumy pieniężnej
  - wydanie orzeczenia w miejsce organu administracji (I OSK 2230/16)
  - sygnalizacja (por. np. wyrok NSA z 24 01 18 r., I OSK 2353/17)

 

 1. Środki prawne od prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych


  - skarga o wznowienie postępowania
  - skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

 

 1. Zwrot kosztów postępowania sądowo administracyjnego

 

 1. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego i ich znaczenie w systemie gwarancji procesowych strony

  - uchwały abstrakcyjne
  - uchwały konkretne

 

 1. Wykonywanie orzeczeń sądów administracyjnych (I OSK 1599/16

 

Szkolenie prowadzi: Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno – Kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, od 1997 r. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w Izbie Ogólnoadministracyjnej, w latach 1995 – 1997 Przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w latach 1998 – 2008 wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, od 2007 r. Przewodniczący Rady Naukowej Letnich Warsztatów Doktoranckich. Autor i współautor ponad 180 opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji (monografii, podręczników, komentarzy, artykułów, rozpraw i glos), w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

 

 

Najnowsze

Pracodawca wykorzystuje twój wizerunek? Musi mieć na to twoją zgodę. Kodeks pracy nie daje pracodawcy prawa do korzystania z wizerunku pracownika. Jeśli pracodawca chce ten wizerunek w jakichś celach (np. promocyjnych) wykorzystywać lub potrzebuje go z powodu charakteru prowadzonej działalności, musi uzyskać zgodę zatrudnionej osoby. ...

Firma w Social Media – jakie medium społecznościowe wybrać?. Jeżeli zastanawiasz się, czy Twoja firma powinna być obecna w social media to odpowiedź brzmi: Tak! Liczba użytkowników na całym świecie cięgle wzrasta. Obecnie wynosi ok.  3,196 mld(!) i jest to o 13% więcej niż w roku ubiegłym[1]! Jak mówi polskie przysłowie „kuj żelazo póki gorące”, dlatego wykorzystaj popularność mediów społecznościowych. ...

DIMAQ Day: Kompetencje digitalowe kluczem do sukcesu komunikacji marketingowej.   Internet po RODO, strategia marketingowa w planowaniu komunikacji digital, generowanie „kalorycznych” leadów, zmiany na Facebooku i wykorzystanie zasięgów wydawców w social media, weryfikacja kampanii digital – zagadnienia botów, ad fraudu oraz viewability to tylko przykłady tematów, które będą poruszane podczas DIMAQ Day już 6 czerwca 2018 roku w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie. ...

Wideokonferencje coraz popularniejsze. Czy wiesz, jak chronić swoje rozmowy przed hakerami?. Idea work-life balance cieszy się w Polsce sporą popularnością. Dotyczy to zwłaszcza osób młodych, które cenią sobie możliwość pracowania nie tylko w dowolnym czasie, lecz także dowolnym miejscu. Wiele firm coraz częściej jest w stanie spełniać oczekiwania tych pracowników, a to dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technologii, takich jak systemy wideokonferencyjne. ...

Chcesz wysyłać informacje prasowe dziennikarzom? Lepiej uzyskaj ich zgody. Wejście w życie RODO tuż, tuż. Część firm prawdopodobnie zastanawia się, czy po 24 maja będzie można bez obaw wysyłać informacje prasowe do dziennikarzy, czy też bezpieczniej będzie uzyskać na to ich zgody. ...

Czy polskie firmy są przygotowane na kryzys?. Na ile polskie przedsiębiorstwa są przygotowane do odparcia kryzysu wizerunkowego? Na ten temat debatować będą naukowcy i przedstawiciele biznesu podczas konferencji „Kryzys w przedsiębiorstwie, przygotowanie, procedury i postępowanie”, która odbędzie się 25 maja na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych na wiodących...

Cele, klauzule i formularze w newsroomach i biurach prasowych czyli przygotowujemy komunikację firmy do RODO.   Bazy danych w działach komunikacji firm i agencjach PR to grupy list zawierające kontakty przeznaczone dla różnych projektów, dzielące media pod kątem różnych kryteriów lub grupujące innych odbiorców w otoczeniu firmy. ...

Koniec z botami na Facebooku?. W świetle afery Cambridge Analytica (CA), jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych - Facebook - wprowadza duże zmiany. Jak z pewnością zauważyliście od pewnego czasu po wejściu na fanpage samoczynnie uaktywnia się okienko rozmowy messengerowej, gdzie możemy zadać pytania (nieraz wybrać też z listy najpopularniejszych), i porozmawiać z botem w oczekiwaniu na kontakt...

Jak Polacy korzystają z internetu w poszczególnych województwach?. W lutym 2018 roku średni dzienny czas poświęcony na przeglądanie internetu był najwyższy wśród mieszkańców Mazowsza. W województwie pomorskim odnotowano największy udział kobiet w sieci. Z kolei w Lubuskiem najwięcej internautów korzystało wyłącznie z urządzeń mobilnych. ...

Źle prowadzona komunikacja zmniejsza potencjał sprzedażowy firm. Przez ostatnią dekadę oczekiwania dziennikarzy i konsumentów co do komunikacji prowadzonej przez marki mocno się zmieniły. W dzisiejszych czasach odbiorcy liczą głównie na to, że będzie ona kompletna, szybka i atrakcyjna. ...