facebook web

Prawo autorskie - aktualne przepisy, interpretacja i praktyczne ich stosowanie

dodaj wydarzenie do kalendarza

Szczecin - 19 marca 2018 r., Poznań - 9 kwietnia 2018 r.,

Wrocław -  23 kwietnia 2018 r.,  Łódź - 14 maja 2018 r.,

Gdynia -  21 maja 2018 r.,  Katowice - 4 czerwca 2018 r., 

Zielona Góra - 11 czerwca 2018 r.PROGRAM SZKOLENIA:

 
1. Przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych
- pojęcie utworu, przykłady z orzecznictwa sądowego;
- pojęcie artystycznego wykonania, fonogramu i wideogramu -zakres ochrony i relacje do praw autorów;
- rodzaje utworów,
- inspiracja, wykorzystanie czyjegoś pomysłu, adaptacja innego utworu- czy istnieje ryzyko naruszenia praw innych osób?

2. Ryzyko naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych,
dozwolony użytek.

- jak korzystać z utworów zgodnie z prawem, kiedy można naruszyć czyjeś prawa autorskie?,
- fotografowanie dzieł sztuki, obiektów architektury -relacje prawne pomiędzy autorem fotografii, a autorem dzieła, architektem;
- korzystanie z dzieł, a wielość podmiotów uprawnionych do utworu. Współautorstwo, spadkobiercy;
- dozwolony użytek utworów- definicja, zakres,
- przykłady dozwolonego użytku: cytat, działalność naukowa, oświatowa itp.;

3. Umowy - nabycie praw do korzystania z utworów,
przeniesienie praw autorskich.

- pola eksploatacji -definicja, prawidłowe ich wyznaczenie, nowe pola eksploatacji;
- sposób i zakres korzystania z praw nabytych w umowach;
- istotne klauzule prawne w umowach;
- prawa pracodawcy do utworu pracowniczego. Umowa o pracę, a zakres korzystania z utworu;
- umowy autorskie- umowa o dzieło, umowa zlecenie ?;
- warunki i ograniczenia stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do przychodów związanych z prawami autorskimi.

4. Wizerunek w prawie autorskim i innych przepisach prawa.- wizerunek - wymóg zgody i jej forma;
- brak konieczności uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku;
- wykorzystanie fotografii z miejsc publicznych, eventów, zgromadzeń - ryzyko naruszenia prawa do ochrony wizerunku;
- problematyka wykorzystania wizerunku pracownika w działalności pracodawcy.
- wizerunek, a naruszenie dóbr osobistych i danych osobowych.
- zasady wykorzystania wizerunku w reklamie.


Szkolenie prowadzi: Marek Grąbczewski, prawnik, specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych. 


Formularze zgłoszeniowe oraz informacje o zwolnieniu z VAT znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.szkolenia-forum.pl

 

Najnowsze

"Legalność" kontaktów w komunikacji z mediami | Konwalidacja baz danych w czasach RODO cz. II. Jeśli gromadziłeś kontakty medialne zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, to prawdopodobnie możesz określić bazę mianem „legalnej”, czyli nieobciążonej wadami prawnymi. Przed tobą jednak pewien wysiłek związany z przystosowaniem jej do warunków po 24 maja 2018 roku i implementacją rozwiązań, które pomogą wywiązać się z obowiązków narzucanych przez nowe regulacje. ...

Skuteczne pozycjonowanie – na kim warto się wzorować?. Widoczność w Internecie to w XXI wieku jeden z fundamentów, na którym zbudować można sukces w biznesie. „Raport SEO 2017 – liderzy swoich branż” przygotowany przez Mayko pozwoli zapoznać się z listą serwisów przodujących pod względem skuteczności wyszukiwania w sieci. ...

Wprowadzenie | Konwalidacja baz danych w czasach RODO cz. I . Konwalidacja danych to sformułowanie, które zapewne zdobędzie dużą popularność w związku ze zmieniającym się prawem dotyczącym ochrony danych osobowych. Konwalidacja oznacza możliwość uzyskania pełnej wartości prawnej danych osobowych po 25 maja 2018 roku. ...

Czy firma może kontrolować aktywność pracowników w kanałach social media?.   Prawo pracy nie zawsze dotrzymuje kroku dynamicznie rozwijającej się technologii. W polskich przepisach brakuje szczególnych uregulowań, które określałyby zasady korzystania z portali społecznościowych przez pracowników. ...

Pozycjonowanie SEO - czy znasz już te zasady?. Kilka lat temu pojawił się zawód specjalisty ds SEO, którego zadaniem jest odkrywanie tajników algorytmów Google’a. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ Google doskonale strzeże tych informacji. Znamy jednak kilka istotnych zasadach, które warto wprowadzić do swoich działań i które na pewno przyniosą dobre efekty. ...

Przewodnik wydawcy po reklamie wideo. Dzięki dużej ilości formatów oraz koncentracji uwagi widzów na obrazie, cyfrowa reklama wideo daje wydawcom szansę na zwiększenie przychodów z powierzchni reklamowej. Tylko odpowiednia metoda, dokładny pomiar oraz optymalizacja pozwolą stworzyć skuteczną strategię monetyzacji wideo. ...

Zarządzanie komunikacją w obliczu kryzysu. Gdy dochodzi do sytuacji kryzysowej, niezbędna jest osoba, która będzie odpowiedzialna za kontakty z mediami. O tym, jak prawidłowo zareagować, co komunikować oraz jakie kanały wykorzystać, by zapanować nad kryzysem, opowiedzą prelegenci zaproszeni na XVIII Kongres Profesjonalistów PR, który odbędzie się 19-20 kwietnia w Rzeszowie. ...

10 trendów konsumenckich na 2018 rok – czego oczekujemy?. Kolejny raz Ericsson ConsumerLab wydał raport na temat trendów konsumenckich, które będą przeważać w przyszłości. Czego oczekujemy jako konsumenci? Przede wszystkim, aby technologie cyfrowe działały bardziej na zasadach jakie panują w relacjach międzyludzkich. ...

Jak widoczność reklam wpływa na Twój biznes?. Widoczność reklam na stronie jest ważna zarówno dla reklamodawców, jak i dla wydawców. Efektywnie i dobrze ustawiona reklama dotrze do szerokiego grona odbiorców, zachęcając ich do podjęcia konkretnego działania: odwiedzenia internetowego sklepu, dokonania zakupu czy kontaktu z działem obsługi. ...

Dwie trzecie konsumentów oczekuje od marek zaangażowania społeczno-politycznego w social mediach. 66 proc. amerykańskich konsumentów chce, by marki w social mediach zajmowały stanowiska w kwestiach problemów społeczno-politycznych - wynika z raportu firmy analitycznej Sprout Social. Amerykanie uważają, że media społecznościowe to właściwa przestrzeń do wypowiedzi na temat praw pracowniczych, praw człowieka czy biedy. ...