facebook web

Szkolenia dla firm

Warsztaty medialne z Jarosławem Kulczyckim

Retoryka - jak skutecznie mówić i przekonywać

Rola głosu w komunikacji

Wystąpienia w mediach i sytuacje kryzysowe

Szkolenia Otwarte

09:30

Marketing na Facebooku, planowanie działań – komunikacja – reklama

09:30

Pełnomocnik procesowy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym ( z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych )

09:30

Mowa ciała – manipulacja i obrona przed nią

PRINCE2 Foundation – szkolenie akredytowane